Altia dominerar PET-försäljningen på Systembolaget

Förpackningen är den största utsläppsboven inom dryckesindustrin och i flera år har Altia satsat på att byta ut traditionella glasflaskor mot mer miljösmarta alternativ som lättviktsglas och PET. Idag utgörs omkring 40 procent av hela sortimentet av PET-flaskor och Altia är i särklass störst bland Systembolagets leverantörer. Och skiftet från glas till PET har gjort skillnad – koldioxidutsläppen från förpackningarna har minskat med upp till 45 procent för enskilda varumärken.


Blossa, Explorer Vodka och Koskenkorva Vodka är bara några exempel på produkter som de senaste åren har fått en mer hållbar förpackning när den traditionella glasflaskan ersatts med PET eller lättare glasflaska. Altia har årligen ökat andelen PET i sitt produktsortiment och under 2019 uppgick andelen till omkring 40 procent av hela Altias sortiment. Målet är att fram till 2030 ha 70 procent PET i sortimentet.

Redan idag är Altia marknadsledande inom PET på Systembolaget. Av den totala försäljningsvolymen från PET-flaskor på Systembolaget inom alla varugrupper står Altia för 39 procent, närmaste konkurrent ligger på 13 procent. Inom spritsegmentet står Altia för hela 68 procent av den totala försäljningsvolymen.

– Altia var tidiga med att satsa på klimatsmarta förpackningar. Vi har hunnit med att göra två gedigna livscykelanalyser för att komma fram till hur vi bäst kan minska utsläppen i vår produktion, där det har blivit tydligt vilken stor påverkan förpackningarna har. Vi har ett långsiktigt engagemang i hållbarhetsfrågan med ambitiösa mål om att ha minst 70 procent PET i sortimentet fram till 2030, säger Inna Cahnbley, hållbarhetsdirektör på Altia.

Green Company of the Year

Altia har under flera år arbetat fokuserat med att förnya förpackningen på några av de mest populära varumärkena, som Explorer Vodka, Blossa och Koskenkorva Vodka. För Explorer Vodka som 2016 lanserades på PET har utsläppen av växthusgaser från förpackningen minskat med hela 45 procent jämfört med glasflaskan. Försäljningen av Explorer i Sverige har sedan PET-flaskan lanserades ökat markant. Mellan 2016 till 2018 ökade försäljningen på Systembolaget med 150 000 liter.

2003 introducerades Koskenkorva Vodka på PET flaska på finska alkoholmonopolet Alko. Enligt en livscykelanalys från 2019 minskade koldioxidutsläppen med 27 procent, från 2,19 kg CO2e/liter till 1,60 kg CO2e/liter för den återvinningsbar PET-flaska. För sitt arbete inom hållbarhet och inte minst med Koskenkorva-destilleriets biobaserade och cirkulära ekonomi, utsågs Altia 2018 till “Green Company of the Year” vid The Drink Business Green Awards.

Viktigt att utbilda konsumenter

För att ytterligare driva på hållbara förändringar behöver också konsumenternas attityder till lättglas och framförallt PET ändras. Störst påverkan har nämligen den vanligaste och mest populära förpackningen; glasflaskor som inte går att panta. Enligt siffror från Alko ger PET i snitt 63 procent mindre CO2-utsläpp än en traditionell glasflaska. Något som få svenska konsumenter känner till. Tvärtom tror 4 av 10 konsumenterna att PET är det sämsta alternativ för miljön, och 6 av 10 brukar inte ens tänka på att välja en klimatsmart förpackning när de handlar på Systembolaget.*

Altia driver också utvecklingen tillsammans med andra branschaktörer inom ramarna för Dryckesbranschens Klimatinitiativ, som samlar några av de största leverantörerna till Systembolaget med målet att gemensamt skapa en dryckesbransch utan klimatpåverkan.

– Mer behöver göras för att öka kunskapen och samtidigt ändra människors attityder till PET och lättglas. Drycken kan vara lika kvalitativ oavsett om den förvaras i en glasflaska som i en PET-förpackning, säger Inna Cahnbley, hållbarhetsdirektör på Altia.

Altias förändrade förpackningar – så mycket har CO2-utsläppen minskat:
  • Explorer: introducerades som PET-flaska 2016, vilket minskade utsläppen av växthusgaser med hela 45 procent. Innebar också att tillverkningsprocessen kräver 23 procent lägre energiförbrukning jämfört med tidigare.
    Blossa: bytte från 500 gram till 410 gram glasflaska och blev därmed det enda glöggvarumärke som har lättviktsflaska idag. Minskade utsläppen med 236 ton CO2/år.
    Koskenkorva: Under 2003 lanserades Koskenkorva i PET-flaska vilket minskade koldioxidutsläppen med 27 procent, från 2,19 kg CO2e/liter för glasflaskan till 1,60 kg CO2e/liter för PET flaskan.

    *Källa: Alko, Förpackningsmaterial har signifikant klimatpåverkan (Länk); Systembolaget, Låg kunskap om klimatsmarta förpackningar (Länk)