Fetzer Vineyards nyanställer …en miljard daggmaskar!

Fetzer Vineyards är pionjärer inom hållbar vinodling sedan 1968. Nu revolutionerar de ännu ett miljöområde, nämligen vattenreningen. Lösningen: att sätta daggmaskar i arbete.


I slutet på april färdigställde Fetzer Vineyards, som första vineri i USA, sitt vattenreningssystem från BIDA. Systemet bygger på att daggmaskar ”äter upp” föroreningarna i vattnet som använts på vingården. Processen tar endast fyra timmar och ut på andra sidan kommer rent vatten som kan användas igen. Fetzer räknar med att de, tack vare det nya systemet, kommer att använda 85 % mindre energi för vattenrening. Dessutom kommer ca 60 miljoner liter vatten per år kunna återanvändas på plats, helt utan inblandning av kemikalier. Hatten av för maskarna!

Läs mer på Fetzers hemsida