1 av 3 minskar matsvinn genom planerade matinköp

Var tredje person i Sverige uppger att de skulle slänga mindre mat om de planerade sina matinköp, det visar en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Mathem. För drygt var femte skulle planerade matinköp minska matsvinnet med så mycket som 50 procent.


När Mathem låter Sifo undersöka svenskarnas matsvinn visar resultatet att var tredje (33%) skulle minska sitt svinn genom att planera sina matinköp. Drygt varannan (54%) uppger att matsvinnet skulle kunna minska med en fjärdedel och var femte (22%) att det skulle minska med så mycket som 50 procent. Fler kvinnor (54%) än män (51%) och fler i åldersgruppen 16–34 år (41%) än de i åldersgruppen 56–79 år (23%) svarar att planerade matinköp skulle få dem att slänga mindre mat.

Onlineshoppare planerar i högre utsträckning

Tittar man på skillnaderna mellan de som handlar mat online och de som enbart handlar mat i en fysisk matbutik framgår att fler som handlar mat online (33%) än i fysisk affär (28%) alltid planerar sina matinköp.

  • Många har säkert upplevt att matvaror som köpts spontant inte används och behöver slängas när de blir dåliga. Att lägga lite tid på att planera veckans måltider och att handla matvaror därefter kan vara väl investerad tid som både underlättar vardagspusslet och minskar matsvinnet, säger Johan Gertell, sälj- och marknadsdirektör på Mathem.

Undersökningen visar vidare att fler boende i lägenhet (38%) än i villa eller radhus (27%) tror att de kan minska sitt matsvinn genom planerade matinköp. Sifforna skiljer sig även bland storstäderna: 42 procent av malmöiterna anser att planerade matinköp skulle minska deras matsvinn, jämfört med 37% av göteborgarna och 31 procent av stockholmarna.

Om undersökningen    
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 1 april – 4 april 2022. Totalt intervjuades 1079 personer i åldern 16–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.