Ny rapport: Boxviner bakom högre vinkonsumtion

Vinkonsumtionen i Sverige är idag högre som ett resultat av att boxviner började säljas 1996. Det låga priset har sannolikt haft den största effekten men även förpackningstypen har bidragit. Det framgår av rapporten ”Vilken roll har bag-in-box spelat för den ökade vinkonsumtionen i Sverige? – En analys av 20 år med boxviner på Systembolaget”


Vinkonsumtionen i Sverige är idag högre som ett resultat av att boxviner började säljas 1996. Det låga priset har sannolikt haft den största effekten men även förpackningstypen har bidragit. Det framgår av rapporten ”Vilken roll har bag-in-box spelat för den ökade vinkonsumtionen i Sverige? – En analys av 20 år med boxviner på Systembolaget”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

Försäljningen av boxviner har lett till att Systembolagets vinförsäljning idag blivit 40 procent högre jämfört med om boxviner inte börjat säljas. Det innebär att svensken i genomsnitt dricker tre glas vin extra i månaden. Ungefär två av glasen beror på det lägre priset och det tredje glaset på förpackningstypen. Resultaten är inte förvånande, enligt rapportens författare.

– Om en populär dryck börjar säljas i en stor och lätthanterlig förpackning till ett lägre pris, är det inte konstigt att försäljning och konsumtion drivs upp, säger Mats Ramstedt i en kommentar.

Boxköpare dricker närmare 50 procent mer vin än de som köper vin på flaska och även mer alkohol totalt. Detta beror främst på att boxköpare dricker oftare. Berusningsdrickande är inte vanligare bland boxvinsköpare än bland dem som köper vin på flaska.

Däremot ger studien inte belägg för den populära uppfattningen att det särskilt är kvinnor som ökat sin alkoholkonsumtion på grund av köp av boxviner.

– Män och kvinnor som köper boxvin dricker lika mycket vin, både kvinnor och män dricker mer vin på grund av boxarna, säger Mats Ramstedt.

Bakgrund
Sedan boxvinerna introducerades på Systembolaget 1996 har Systembolagets vinförsäljning ökat från 1,7 liter per invånare 15 år och äldre till 3,2 liter 2014. Det är närmare en fördubbling, uttryckt i 100 % alkohol. Under samma tid ökade försäljningen av boxviner både i volym och marknadsandel och står idag för drygt hälften av vinförsäljningen på Systembolaget. Det övergripande syftet i studien har varit att besvara frågan om introduktionen av boxviner har bidragit till uppgången i vinförsäljningen.

Till grund för analyserna ligger Systembolagets försäljnings-statistik för perioden 1996 till 2014 där vinförsäljningen är uppdelad på boxvin och övrigt vin. Analysen av vilka som köper boxviner och hur mycket de dricker är baserad på data från CAN:s Monitormätningar, närmare bestämt på intervjuer med drygt 40 000 svenskar mellan 20 och 84 år under perioden 2013–2015. Studien har finansierats av Systembolaget.