CHILL OUT inför 100% rPET – Samtliga vinflaskor blir helt cirkulära

CHILL OUT växlar upp sina gröna ambitioner och blir nu ett av de första vinvarumärkena i Europa att införa rPET i hela sitt sortiment. CHILL OUT:s nya rPET är till 100% tillverkad av återvunnen plast och omställningen kommer minska varumärkets klimatavtryck avsevärt. Men trots förpackningens uppenbara miljöfördelar är kunskaperna om rPET låg, vilket framgår av en färsk Sifo-undersökning.


CHILL OUT:s nya flaskor är till 100 procent tillverkat av återvunnen plast – recycled PET plastic, förkortat rPET. Plastmaterialet i rPET är resultatet av en helt cirkulär process där gamla flaskor blir till nya. I praktiken innebär detta att flaskorna inte bara går att återvinna, som traditionell PET, utan de är från början också gjorda av återvunnen plast. Trots sina uppenbara miljöfördelar är kunskapen om rPET låg. Undersökningen visar att två tredjedelar av svenskarna (67%) inte vet vad rPET är för något. Av de 33 procent som trots allt svarade att de vet vad rPET är, så uppger endast tre av tio (28%) att de har koll på skillnaden mellan PET och rPET.

– För att ytterligare driva på hållbara förändringar behöver vi upplysa konsumenterna om våra klimatsmarta förpackningsalternativ och samtidigt råda bot på några missförstånd. En sådan feluppfattning, vilken också bekräftas av undersökningen, är att vin får sämre smak av att det förpackas i en plastflaska. Men med dagens teknik bibehålls vinets kvalitet i rPET-flaskor i över ett år från buteljering, säger Inna Cahnbley, Sustainability Director på Altia.

Dryckesförpackningar står för en tredjedel av Systembolagets totala klimatpåverkan. Störst påverkan har den vanligaste förpackningen – glasflaskor. Trots att en stor del av glasflaskorna tillverkas av återvunnet glas, gör flaskans vikt och mängden energi, och därmed koldioxidutsläpp som går åt i både transportledet och i tillverkningsprocessen, att den är ett mindre klimatsmart alternativ.

– Våra beräkningar visar att en rPET-flaska ger runt 90 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med en traditionell glasflaska. Att som konsument välja lättare förpackningar, som rPET, lättviktsglas eller bag-in-box, är ett enkelt sätt att göra mer klimatsmarta val på Systembolaget. Man kan gärna ta hjälp av de blå hyllmarkeringarna som märker ut just de klimatsmartare förpackningarna, säger Inna Cahnbley.

Av undersökningen framkom att en tredjedel av svenskarna (29%) tror att smaken kan påverkas negativt om det är förpackat i en plastflaska. Samtidigt uppger hela 86 procent av respondenterna att de skulle välja rPET framför ett annat förpackningsalternativ om de visste att denna stod för ett avsevärt lägre koldioxidutsläpp, förutsatt att det är samma pris och kvalitet.

– Vi märker att kunderna blir allt mer miljömedvetna och att de i högre grad efterfrågar mer hållbara alternativ. Förutom att övergå till rPET, har vi under våren gjort om CHILL OUT:s bag-in-boxar vilka nu är helt återvinningsbara. Att ställa om är vårt största fokus och ligger helt i linje med Sveriges klimatmål om att bli fossilfria 2045.  

Fyra tips för att bli mer hållbar på Systembolaget:

 

  • Välj rPET när alternativet finns.
  • Återvinn förpackningar för att bidra till cirkulär ekonomi.
  • Håll koll på klimatmärkningarna på förpackningarna. Välj exempelvis etiska – Fairtrade-märkta – viner.
  • Ska du köpa större mängder av samma vin, välj bag-in-box som klimatsmart förpackningsalternativ. En bag-in-box har 90 procent lägre CO2-avtryck än volymen i motsvarande fyra traditionella 75 cl glasflaskor. (Källa: Alko)